Badanie EKG

Badanie elektrokardiograficzne jest najczęstszym badaniem stosowanym w profilaktyce chorób serca, ale również przed wszelkimi zabiegami chirurgicznymi. Jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym polegającym na zapisie czynności bioelektrycznych serca za pomocą sześciu elektrod przedsercowych umieszczonych na klatce piersiowej oraz po jednej na każdej z kończyn. Kombinacja zapisu zmian aktywności elektrycznej odbieranej za pośrednictwem elektrod daje graficzny obraz linii i załamków będących wychyleniami od linii.
Badanie EKG ważne jest w przypadku rozpoznania zaburzeń rytmu serca czy przewodzenia impulsów. Jest bardzo istotne przy diagnostyce przyczyn bóli w klatce piersiowej, bądź uczucia duszności.

dr n. med. Bartosz Nowak
1981 r. - ukończenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na specjalizacji kardiologi

1981-1984 - Studia doktoranckie na Wydziale Kardiologicznym Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku

1985-1989 - praca na Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

1989-obecnie - praca w Podlaskim Ośrodku Kardiologicznym
w Białymstoku